ETT URVAL AV VÅRA UPPDRAG

Våra uppdrag ger oss så mycket glädje. Vi drivs av de unika utmaningar och möjligheter som finns hos varje uppdragsgivare. Här delar vi med oss av några exempel!

Behovsdriven digitalisering för Socialstyrelsen

Socialstyrelsen stöttar idag hälso- och sjukvården i sjukskrivningsprocesser i form av ett digitalt plattform som samlar och åskådliggör evidensbaserad kunskap och rekommendationer - Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (FMB). Syftet med projektet var att utifrån djup kunskap om läkarna och de övriga intressenters förutsättningar dels förstå vilka förändringar kunde göras i det befintliga stödet och dels undersöka bredare för att förstå hur nästa generations digitala stöd borde utformas för att säkerställa att vården har enkel, relevant och lättillgänglig information både vid diagnos- och sjukskrivningsprocesserna. 

Läs mer…

En miljö- och hälsoutmaning på systemnivå i Kenya – SEI

Bakgrund: Under 2018 och 2019 samarbetade Expedition Mondial med SEI Stockholm Environment Institute och använde en service design-approach för att förstå en stor miljö- och hälsoutmaning i Kenya. Genom att involvera och kartlägga ett helt system av användare och intressenter, kunde vi visualisera och beskriva var i systemet förändringar krävs.

Läs mer…

Tjänstedesign för hållbara städer och Agenda 2030 – Mistra Urban Futures SNOD

Bakgrund: Under 2017, 2018 och 2019 har Mistra Urban Futures Stockholmsnod arbetat för att forska, samverka och samla regionala aktörer som arbetar med Agenda 2030 och mål 11: hållbara städer och samhällen. Expedition Mondial har stöttat med design thinking/ tjänstedesign som metod för att arbetet ska utgå ifrån en förståelse för invånare och intressenter i regionen.

Läs mer…

Att skala upp tjänstedesign i verksamheten – Nacka kommun

Bakgrund: Förnyelseenheten hos Nacka Kommun ville använda den användarcentrerade metoden tjänstedesign, för att bli än bättre på att lyssna på sina medborgare och agera utifrån deras behov. De ville skapa förutsättningar internt för att använda arbetssättet till att tackla de utmaningar som finns inom kommunens olika verksamheter.

Läs mer…

Kundresor för att utveckla sitt stöd – ESV

Bakgrund: Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV har många olika målgrupper och för att kunna utveckla sitt stöd till de olika grupperna ville de först skapa sig en bild av deras målgrupper.

Läs mer…

ORGANISATIONER VI HAR ARBETAT MED


Välkommen till Expedition Mondial Tjänstedesigners

Expedition Mondial AB

℅ Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57 C
Postbox 35
113 56 Stockholm