DET HÄR KAN VI HJÄLPA ER MED

Vi drivs av att göra värdeskapande projekt tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi erbjuder bland annat inspirationsföreläsningar, workshops, coachning, utbildningar, projekt eller förändringsledning beroende på era behov och förutsättningar.

SÅ HÄR GÖR VI DET

Vi har en strukturerad process för hur vi involverar användarna genom hela utvecklingen. Processen ser liknande ut i alla våra uppdrag men frågeställningen och resultatet varierar beroende på vilken utmaning vi löser. Processen är trattformad och vi börjar alltid brett och ser till hela kontexten  innan vi smalnar av och går in på specifika lösningar. 

Ofta börjar vi med att intervjua kunder och intressenter. Intervjuerna sammanfattas i en kundresa som ur kundens perspektiv visar hur mötet med tjänsten eller organisationen ser ut. Utifrån kundresan kan vi identifiera behov, utmaningar, förbättringsområden och idéer på lösningar. Lösningarna kan vara av olika karaktär och handla om allt ifrån personalens bemötande, nya digitala tjänster, tryckt information, skyltar eller arkitektur.  Vi identifierar också vilka principer som lösningarna behöver uppfylla för att de ska möta kundernas behov. Ofta samarbetar vi med experter på respektive område för att till sist detaljera lösningarna tillsammans med dem. 

SÅ HÄR GÖR VI DET


Vi har en strukturerad process för hur vi involverar användarna genom hela utvecklingen. Processen ser liknande ut i alla våra uppdrag men frågeställningen och resultatet varierar beroende på vilken utmaning vi löser. Processen är trattformad och vi börjar alltid brett och ser till hela kontexten  innan vi smalnar av och går in på specifika lösningar. 

Ofta börjar vi med att intervjua kunder och intressenter. Intervjuerna sammanfattas i en kundresa som ur kundens perspektiv visar hur mötet med tjänsten eller organisationen ser ut. Utifrån kundresan kan vi identifiera behov, utmaningar, förbättringsområden och idéer på lösningar. Lösningarna kan vara av olika karaktär och handla om allt ifrån personalens bemötande, nya digitala tjänster, tryckt information, skyltar eller arkitektur.  Vi identifierar också vilka principer som lösningarna behöver uppfylla för att de ska möta kundernas behov. Ofta samarbetar vi med experter på respektive område för att till sist detaljera lösningarna tillsammans med dem. 

ETT URVAL AV VÅRA UPPDRAG


ETT URVAL AV VÅRA UPPDRAG