VI SOM JOBBAR HÄR

Vi som jobbar på Expedition Mondial har en gedigen erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla tjänstedesign inom en rad olika branscher. Vi trivs med när vi får arbeta nära våra uppdragsgivare och anpassa våra arbetssätt och metoder tillsammans med dem.

Susanna Nissar

Susanna portrait
Tjänstedesigner & affärsutvecklare

+46 (0)76 136 37 40

"Idag vet vi tydligare vilket värde vi tillför, för vem och varför. Precis så gillar jag att jobba: Med kunden i centrum och med bra människor omkring mig."

När vi startade Expedition Mondial började vi med ett fantastiskt  team men utan en exakt idé om vad vi skulle göra. Vi tog hjälp av våra kunder att vidareutveckla vår verksamhet och våra erbjudanden. Idag vet vi tydligare vilket värde vi tillför, för vem och varför. Precis så gillar jag att jobba: Med kunden i centrum och med bra människor omkring mig. Och jag blir genuint glad av att lösa våra kunders utmaningar tillsammans med dem!

Erik Widmark

Erik portrait
Tjänstedesigner & affärsutvecklare

+46 (0)70 415 39 07

"Jag använde min industridesignutbildning till att utveckla mina första tjänstedesignprocesser och verktyg och har under åren vidareutvecklat dessa."

Att utforska vad designmetodiken kan göra för att bidra till ett bättre samhälle är vad som driver mig. Jag har alltid varit nyfiken på att förstå människor och de samhällssystem som vi har skapat. Jag använde min industridesignutbildning till att utveckla mina första tjänstedesignprocesser och verktyg och har under åren vidareutvecklat dessa.

Tillsammans med våra uppdragsgivare fortsätter denna utveckling varje dag. 

Jenny Annebäck

Jenny portrait
Tjänstedesigner & affärsutvecklare

+46 (0)76 041 08 25

"Jag drivs av att tillsammans med våra kunder förstå och förbättra människors vardag och tror att vi får världen att må lite bättre varje dag, en upplevelse i taget."

Upplevelser är det som får oss att leva. Om de är goda eller dåliga påverkar därför hur vi mår. Oavsett om det är en inre eller yttre upplevelse, om vi upplever den ensamma eller tillsammans. Att ha möjligheten att arbeta med att skapa fantastiska upplevelser för och med människor är en ära. Jag drivs av att tillsammans med våra kunder förstå och förbättra människors vardag och tror att vi får världen att må lite bättre varje dag, en upplevelse i taget.

Fredrik Bergfalk

Fredrik portrait
Tjänstedesigner & affärsutvecklare

+46 (0)70 686 39 45

"Att nu vara med och skapa ett företag där vi varje dag försöker leva som vi lär och samskapa med våra kunder i företagsutvecklingen, känns otroligt givande."

Att skapa goda kundupplevelser har länge varit fokus för mig, både inom mitt tidigare arbete i telekombranschen men framför allt de senaste åren när jag arbetat med organisationsförändring och tjänsteutveckling. Att nu vara med och skapa ett företag där vi varje dag försöker leva som vi lär och samskapa med våra kunder i företagsutvecklingen, känns otroligt givande. Jag inspireras ständigt av kunderna och deras utmaningar i kundupplevelsearbetet!

Karin Lycke

Karin portrait
Tjänstedesigner & affärsutvecklare

+46 (0)73 047 16 17

”Mitt intresse för servicedesign började med processer och metoder. Idag ligger fokus på att skapa förutsättningar för bra upplevelser – tillsammans med uppdragsgivaren."

För att leverera en genomgående god upplevelse, som människor vill interagera och vara en del av, måste en ha koll på flera olika aspekter; interna förutsättningar och begränsningar, samhället och samtiden, drivkrafter och behov, människor och medarbetare. Att arbeta tätt ihop med uppdragsgivare för att bygga en helhetsbild och intern kompetens är det som jag älskar med mitt jobb. 

Susanne Ringström

Susanne portrait
Tjänstedesigner & affärsutvecklare

+46 (0)70 031 37 85

"Jag drivs av att arbeta med samhällsutmaningar och samskapa lösningar tillsammans med användare och intressenter."

Genom att använda Design Thinking som metod och utgå ifrån djupa insikter om användarna, finns möjlighet att verkligen skapa hållbara lösningar som möter reella behov. Jag tror starkt på det förhållningssättet och arbetssättet!

Parallellt med mitt arbete som tjänstedesigner på Expedition Mondial, bygger jag upp en social innovation kallad Möbelbiblioteket där visionen är att skapa mer hållbara konsumtionsbeteenden.