Eftersom Design Thinking är en naturlig del av att skapa relevans i erbjudanden och företag fick Expedition Mondial i uppdrag att utbilda deltagarna i denna användarcentrerade metod. 

Vi försåg dem med verktyg och mallar för att få en djupare förståelse för utmaningen de lösa från sina användares  synvinkel. Entreprenörerna  implementerade därefter framgångsrikt sina kunskaper i sina hemländer under fyra månader och när de var tillbaka för avslutandet av programmet sa många av dem sade att det hade hjälpt dem att förstå sina kunders behov.

Hur gick det till?

Vi gav deltagarna en föreläsning och praktisk träning i Design Thinking. De fick testa intervjuteknik, och en snabb analysteknik med hjälp av en kundrese-canvas. De fick sedan med sig mallar så att de kunde använda dessa verktyg i sina hemländer. 


Vad tyckte våra uppdragsgivare och kursdeltagare?

“Olika kunder behöver olika typer av processer. Genom att lära oss Design Thinking kan vi erbjuda rätt process och lösning till varje kund ” /Tendekayi Katsiga, Deaftronics som tillverkar solcellsdrivna hörapparater.