Hur gick det till?

Vi gav deltagarna en föreläsning och praktisk träning i Design Thinking. De fick testa intervjuteknik, och en snabb analysteknik med hjälp av en kundrese-canvas. De fick sedan med sig mallar så att de kunde använda dessa verktyg i sina hemländer. 


Vad tyckte våra uppdragsgivare och kursdeltagare?

“Olika kunder behöver olika typer av processer. Genom att lära oss Design Thinking kan vi erbjuda rätt process och lösning till varje kund ” /Tendekayi Katsiga, Deaftronics som tillverkar solcellsdrivna hörapparater.