Under våren 2013 byggdes Vasamuseets entré ut med ny entré, butik och extra utställningslokal. Efter utbyggnaden kvarstod vissa utmaningar kring hanteringen av det stora publikflödet i lokalen. Museet behövde en förståelse för kundernas perspektiv samt en handlingsplan med prioriterade konkreta åtgärder med hög påverkan på besökarens upplevelse. Expedition Mondial anlitades således för att skapa lösningar för att förbättra flöden och museiupplevelse baserat på besökarnas förväntan och behov kring orientering och information. 

Att samla kundernas upplevelser

Centralt för detta projekt var att förstå kundens upplevelse av Vasamuseet i varje skede i processen, från att välja museet som aktivitet, till att hitta dit, köpa biljett, uppleva Vasaskeppet och utställningarna till att hitta ut (inte så lätt som man kan tro) och slutligen rekommendera museet till andra. 

I projektet använde Expedition Mondial en palett av olika researchverktyg för att förstå publiken upplevelse på djupet trots kulturella och språkliga trösklar. Utöver djupintervjuer användes skuggning, film/foto och generativa workshops för att förstå besökarnas kundresa, beteenden och behov. 

Utifrån besökarnas perspektiv kunde de kritiska nyckelområdena identifieras så att vi tillsammans med såväl besökare och personal kunde samskapa lösningar för att förbättra museets flöden och information. Dessa idéer omfattade både ”quick fixes” och mer långsiktiga lösningar. 

Centralt för projektets framgång var att arbetade nära tillsammans med Vasamuseets interna projektgrupp. Detta för att ta del av deras expertis, utveckla och prioritera lösningsförslagen samt sätta ramar för vad som var genomförbart och inte. 

Kundcentrerade förbättringar

Resultatet blev en prioriterad handlingsplan med konkreta lösningar för Vasamuseet att fokusera på. Med denna plan kunde Vasamuseet att budgetera och planera och med hjälp av Expedition Mondial sedan implementera lösningarna. Arbetet har således tagit Vasamuseet hela vägen från kundinsikt till implementerade förbättringar.  

Vi tror att dessa förbättringar hjälper Vasa att segla upp till topp fem på TripAdvisors lista över världsmuséer.