Välkommen till Expedition Mondial Tjänstedesigners
Välkommen till Expedition Mondial Tjänstedesigners

VI UTVECKLAR DIN FÖRMÅGA ATT SKAPA FANTASTISKA KUNDUPPLEVELSER

som ger dig hållbara och lönsamma kundrelationer.

VAD ÄR TJÄNSTEDESIGN?


Tjänstedesign är en användarcentrerad metod för affärsutveckling. Genom att involvera de människor som berörs av en tjänst i själva utvecklingen av den skapas engagemang och lojalitet. Det kan handla om utvecklingen av tjänster, erbjudanden eller viktiga samhällsfunktioner eller om att utveckla ett företag eller ett större ekosystem. Tjänstedesign, Service Design eller Design Thinking är olika begrepp som vanligtvis används för att beskriva samma sak. 


Vi på Expedition Mondial har lång och gedigen erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla tjänstedesign inom en rad olika branscher. Idag fokuserar vi på att hjälpa våra uppdragsgivare med arbetssätt och metoder så att de själva kan utveckla sina verksamheter tillsammans med sina kunder.  Vi hjälper till att skapa förutsättningar för kloka prioriteringar och investeringar och effekterna av ett samarbete kan vara till exempel nöjdare kunder, ökat förtroende hos medborgarna, ökat engagemang och påverkan hos personal samt ökad försäljning eller lönsamhet.

VAD ÄR TJÄNSTEDESIGN?

Tjänstedesign är en användarcentrerad metod för affärsutveckling. Genom att involvera de människor som berörs av en tjänst i själva utvecklingen av den skapas engagemang och lojalitet. Det kan handla om utvecklingen av tjänster, erbjudanden eller viktiga samhällsfunktioner eller om att utveckla ett företag eller ett större ekosystem. Tjänstedesign, Service Design eller Design Thinking är olika begrepp som vanligtvis används för att beskriva samma sak. 


Vi på Expedition Mondial har lång och gedigen erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla tjänstedesign inom en rad olika branscher. Idag fokuserar vi på att hjälpa våra uppdragsgivare med arbetssätt och metoder så att de själva kan utveckla sina verksamheter tillsammans med sina kunder.  Vi hjälper till att skapa förutsättningar för kloka prioriteringar och investeringar och effekterna av ett samarbete kan vara till exempel nöjdare kunder, ökat förtroende hos medborgarna, ökat engagemang och påverkan hos personal samt ökad försäljning eller lönsamhet.

VAD VI GÖR


Ett typiskt tjänstedesignprojekt handlar om att förstå kunderna på djupet och att involvera dem i utvecklingen. På det sättet ser du till att den tjänst, det system eller den organisation du utvecklar utgår från kundens verklighet, att du skapar värde för kunden genom hela kundupplevelsen.

På Expedition Mondial erbjuder vi våra uppdragsgivare ett tryggt stöd och kompetens inom användarcentrerade projekt eller verksamhetsförändringar, utbildningar, förändringsledning och workshops men också coachning för att våra kunder ska ta vidare det användarcentrerade arbetet inom organisationen. Vi anpassar vårt arbete utefter våra uppdragsgivares behov, utmaningar och förutsättningar - vi sätter våra kunder i centrum.

Ett typiskt tjänstedesignprojekt handlar om att förstå kunderna på djupet och att involvera dem i utvecklingen. På det sättet ser du till att den tjänst, det system eller den organisation du utvecklar utgår från kundens verklighet, att du skapar värde för kunden genom hela kundupplevelsen.

På Expedition Mondial erbjuder vi våra uppdragsgivare ett tryggt stöd och kompetens inom användarcentrerade projekt eller verksamhetsförändringar, utbildningar, förändringsledning och workshops men också coachning för att våra kunder ska ta vidare det användarcentrerade arbetet inom organisationen. Vi anpassar vårt arbete utefter våra uppdragsgivares behov, utmaningar och förutsättningar - vi sätter våra kunder i centrum.

VAD VI GÖR

NÅGRA KUNDCASES


Våra uppdragsgivare är vår viktigaste inspirationskälla och vi utvecklas ständigt tillsammans med dem. Ibland får vi förtroendet att arbeta länge med en uppdragsgivare, ibland får vi möjligheten att komma in när det som mest behövs. Läs och se vad vi gjort tillsammans med några av dem!

NÅGRA KUNDCASES

Våra uppdragsgivare är vår viktigaste inspirationskälla och vi utvecklas ständigt tillsammans med dem. Ibland får vi förtroendet att arbeta länge med en uppdragsgivare, ibland får vi möjligheten att komma in när det som mest behövs. Läs och se vad vi gjort tillsammans med några av dem!

PÅ GÅNG


Vad händer omkring oss, hos oss och hos våra vänner? Här delar vi våra senaste insikter och utmaningar och annat som vi tror kan inspirera!

Vad händer omkring oss, hos oss och hos våra vänner? Här delar vi våra senaste insikter och utmaningar och annat som vi tror kan inspirera!

PÅ GÅNG

VI PÅ EXPEDITION MONDIAL


Vi som jobbar på Expedition Mondial har en gedigen erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla tjänstedesign inom en rad olika branscher. Vi trivs när vi får arbeta nära våra uppdragsgivare och utveckla arbetssätt och metoder tillsammans med dem. 

VI PÅ EXPEDITION MONDIAL

Vi som jobbar på Expedition Mondial har en gedigen erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla tjänstedesign inom en rad olika branscher. Vi trivs när vi får arbeta nära våra uppdragsgivare och utveckla arbetssätt och metoder tillsammans med dem. 

BOKA ETT MÖTE MED OSS

Vi tycker om nya möten och vill gärna höra mer om dina utmaningar - hör av dig så ser vi vad vi kan göra tillsammans!

Välkommen till Expedition Mondial Tjänstedesigners

Expedition Mondial AB

℅ Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57 C
Postbox 35
113 56 Stockholm

Välkommen till Expedition Mondial Tjänstedesigners